เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น

ก่อนจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นควรศึกษาถึงชีวิตการเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีมารยาทมาก ซึ่งจะมาศึกษามารยาทก่อนจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นว่าควรทำอย่างไรบ้าง

  • เมื่อขึ้นบันไดเลื่อนต้องยืนชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นห้าง สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่ในสนามบินและสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่คนญี่ปุ่นทำกันเป็นนิสัย การเว้นว่างไว้หนึ่งฝั่งเพื่อให้คนที่เร่งรีบได้ไปก่อน ซึ่งการยืนชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ที่แต่ละภูมิภาคอีกด้วย อย่างเช่นหากอยู่ในภูมิภาคคันโตจะยืนชิดฝั่งซ้าย และหากอยู่ในภูมิภาคคันไซจะยืนชิดฝั่งขวา แต่ในบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ยึดถือข้อบังคับนี้เป็นหลัก ซึ่งก็ต้องคอยสังเกตดูคนรอบข้างว่าเค้ามีพฤติกรรมอย่างไร
  • ไม่นั่งหรือยืนขวางประตูสถานีรถไฟหรือรถประจำทาง เพราะคนญี่ปุ่นจะถือว่าทำให้ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีก อย่างเช่น หากยืนอยู่ใกล้ประตูแล้วเมื่อมีคนจะลงก็ต้องออกไปก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาใหม่ หากไม่ยอมออกทำให้คนดานในที่จะลงจากรถไฟนั้นลงยากและเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น

 

  • หากเป็นผู้ชายก่อนขึ้นรถไฟต้องดูให้แน่ชัดว่าไม่โบกี้ที่สามารถขึ้นได้เฉพาะผู้หญิง เพราะที่นี่เค้าจะมีโปกี้เฉพาะสำหรับผู้หญิงเพื่อลดการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเอง
  • ห้ามทานอาหาร ห้ามคุยโทรศัพท์ ห้ามถ่ายรูป ห้ามแต่งหน้า และห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟ คนญี่ปุ่นจะนิยมเดินทางไปทำงานหรือไปทำธุระต่าง ๆด้วยรถไฟ ซึ่งนั่นหมายความว่าจำนวนประชากรที่จะมาใช้รถไฟนั้นจะมีจำนวนมาก การที่จะต้องใช้การโดยสารร่วมกับคนหมู่มากนั้นจึงต้องมีมารยาทมากเป็นพิเศษนั่นเอง