โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฮ่องกง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฮ่องกง ราคาถูก

เส้นทางการบินระหว่าง กรุงเทพ ฮ่องกง มีวันละ 22 เที่ยวบินขึ้นไปต่อวัน ใช้เวลาเดินทางเดินทางนาน 2 ชม. 50 นาที

เส้นทาง กรุงเทพมหานคร (ทุกสนามบิน) BKK-DMK ถึง ฮ่องกง (HKG)
03:00
07:05
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 762
BKK-HKG
03:25
07:25
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 762
อา
BKK-HKG
03:35
08:05
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 780
อา
พฤ
BKK-HKG
04:15
08:20
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 762
พฤ
BKK-HKG
06:35
10:15
แอร์เอเชียแอร์เอเชีย 508
อา
พฤ
DMK-HKG
06:40
10:25
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 616
อา
พฤ
BKK-HKG
08:00
11:45
การบินไทยการบินไทย 600
อา
พฤ
BKK-HKG
08:15
12:15
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 700
อา
พฤ
BKK-HKG
08:25
12:10
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 768
อา
พฤ
BKK-HKG
10:45
14:30
การบินไทยการบินไทย 628
อา
พฤ
BKK-HKG
11:05
15:00
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 750
อา
พฤ
BKK-HKG
11:25
15:30
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 772
อา
BKK-HKG
12:10
15:55
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 618
พฤ
BKK-HKG
12:40
16:30
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 754
อา
พฤ
BKK-HKG
12:50
16:40
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 618
BKK-HKG
13:20
17:10
ศรีลังกันแอร์ไลน์ศรีลังกันแอร์ไลน์ 890
พฤ
BKK-HKG
13:55
17:40
การบินไทยการบินไทย 638
อา
พฤ
BKK-HKG
14:05
18:05
เอมิเรตส์เอมิเรตส์ 384
อา
พฤ
BKK-HKG
14:50
18:50
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 6856
พฤ
BKK-HKG
14:55
18:45
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 654
อา
พฤ
BKK-HKG
15:00
18:40
เคนย่า แอร์เวย์เคนย่า แอร์เวย์ 860
พฤ
BKK-HKG
15:10
19:20
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 776
อา
พฤ
BKK-HKG
15:35
19:20
แอร์เอเชียแอร์เอเชีย 504
อา
พฤ
DMK-HKG
16:00
19:45
การบินไทยการบินไทย 606
อา
พฤ
BKK-HKG
16:05
19:55
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 712
อา
พฤ
BKK-HKG
16:15
20:05
รอยัลจอร์แดนเนียนรอยัลจอร์แดนเนียน 182
อา
พฤ
BKK-HKG
17:20
21:05
แอร์เอเชียแอร์เอเชีย 502
อา
พฤ
DMK-HKG
17:20
21:30
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 708
อา
พฤ
BKK-HKG
17:40
21:35
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 708
BKK-HKG
18:30
22:15
การบินไทยการบินไทย 602
อา
พฤ
BKK-HKG
18:50
22:40
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 702
อา
พฤ
BKK-HKG
20:50
00:55
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 766
พฤ
BKK-HKG

 

ขากลับ ฮ่องกง กรุงเทพ มี 23 เที่ยวบินขึ้นไปต่อวัน ใช้เวลาเดินทางนาน 2 ชม. 50 นาที
เส้นทาง ฮ่องกง (HKG) ถึง กรุงเทพมหานคร (ทุกสนามบิน) BKK-DMK
00:35
02:35
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 769
อา
พฤ
HKG-BKK
02:00
04:00
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 767
อา
พฤ
HKG-BKK
07:45
09:25
การบินไทยการบินไทย 603
อา
พฤ
HKG-BKK
07:50
09:45
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 771
อา
HKG-BKK
08:00
10:05
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 705
อา
พฤ
HKG-BKK
09:00
10:45
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 713
อา
พฤ
HKG-BKK
09:30
11:25
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 755
อา
พฤ
HKG-BKK
10:45
12:30
แอร์เอเชียแอร์เอเชีย 509
อา
พฤ
HKG-DMK
10:50
12:50
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 6855
พฤ
HKG-BKK
12:00
13:50
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 653
อา
พฤ
HKG-BKK
12:30
14:05
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 775
อา
พฤ
HKG-BKK
13:10
14:50
การบินไทยการบินไทย 601
อา
พฤ
HKG-BKK
14:10
15:50
การบินไทยการบินไทย 629
อา
พฤ
HKG-BKK
14:25
16:20
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 751
อา
พฤ
HKG-BKK
15:55
17:45
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 701
อา
พฤ
HKG-BKK
17:05
19:00
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 703
HKG-BKK
18:00
19:50
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 765
พฤ
HKG-BKK
18:15
20:05
ศรีลังกันแอร์ไลน์ศรีลังกันแอร์ไลน์ 891
พฤ
HKG-BKK
19:05
20:45
การบินไทยการบินไทย 639
อา
พฤ
HKG-BKK
19:50
21:40
แอร์เอเชียแอร์เอเชีย 505
อา
พฤ
HKG-DMK
19:50
21:45
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 703
อา
พฤ
HKG-BKK
20:45
22:25
การบินไทยการบินไทย 607
อา
พฤ
HKG-BKK
21:10
23:20
เคนย่า แอร์เวย์เคนย่า แอร์เวย์ 861
พฤ
HKG-BKK
21:30
23:25
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 617
อา
พฤ
HKG-BKK
21:35
23:20
แอร์เอเชียแอร์เอเชีย 503
อา
พฤ
HKG-DMK
21:35
23:25
รอยัลจอร์แดนเนียนรอยัลจอร์แดนเนียน 183
อา
พฤ
HKG-BKK
21:45
23:55
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 761
อา
พฤ
HKG-BKK
21:50
23:45
เอมิเรตส์เอมิเรตส์ 385
อา
พฤ
HKG-BKK
22:25
00:15
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ 709
อา
HKG-BKK
22:45
00:45
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 761
HKG-BKK
23:55
01:55
ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงแอร์ไลน์ 761
HKG-BKK

 

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ ฮ่องกง เริ่มแล้ววันนี้จนถึง 30 กันยายน 2560 นี้

เริ่มต้นเพียง 6,560 บาท โดยสายการบิน Royal Jordanian โดยเครื่องบิน Boeing 787 เป็นโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

6,640 บาท โดยสายการบิน Emirates โดยเครื่องบิน Airbus A380

7,120 บาท โดยสายการบิน Cathay Pacific โดยเครื่องบิน Airbus A350

7,760 บาท โดยสายการบิน Kenya Airways โดยเครื่องบิน Boeing 787-8

โปรดติดตามตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นได้ที่นี้ รู้หรือยังว่าที่นี้มีตั๋วเครื่องบินราคาถูก

Credit: TraveliGo.com

 

10 สถานที่เที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อไปฮ่องกง

  1. วิคตอเรียพีค
  2. หว่องไทซิน (วัดหวังต้าเซียน)
  3. เกาะลันเตา
  4. ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ – Ngong Ping 360 เห็นวิวได้ 360 องศา
  5. วัดโป๋หลิน
  6. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮ่องกง
  7. โอเชี่ยนพาร์ค ฮ่องกง
  8. อ่าวรีพัลส์เบย์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
  9. ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
  10. โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ – Symphony of Lights

เมื่อตั๋วเครื่องบินราคาก็ถูก สถานที่ท่องเที่ยวก็มากมาย อาหารก็อร่อยแล้วจะรออะไร รีบจองตั๋วเครื่องบินแล้วไปเที่ยวฮ่องกงกัน