สถานที่ท่องเที่ยว

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยว

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น

ก่อนจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นควรศึกษาถึงชีวิตการเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีมารยาทมาก ซึ่งจะมาศึกษามารยาทก่อนจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นว่าควรทำอย่างไรบ้าง เมื่อขึ้นบันไดเลื่อนต้องยืนชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นห้าง สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่ในสนามบินและสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่คนญี่ปุ่นทำกันเป็นนิสัย การเว้นว่างไว้หนึ่งฝั่งเพื่อให้คนที่เร่งรีบได้ไปก่อน ซึ่งการยืนชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ที่แต่ละภูมิภาคอีกด้วย อย่างเช่นหากอยู่ในภูมิภาคคันโตจะยืนชิดฝั่งซ้าย และหากอยู่ในภูมิภาคคันไซจะยืนชิดฝั่งขวา แต่ในบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ยึดถือข้อบังคับนี้เป็นหลัก ซึ่งก็ต้องคอยสังเกตดูคนรอบข้างว่าเค้ามีพฤติกรรมอย่างไร ไม่นั่งหรือยืนขวางประตูสถานีรถไฟหรือรถประจำทาง เพราะคนญี่ปุ่นจะถือว่าทำให้ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีก อย่างเช่น…

ตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฮ่องกง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฮ่องกง ราคาถูก เส้นทางการบินระหว่าง กรุงเทพ ฮ่องกง มีวันละ 22 เที่ยวบินขึ้นไปต่อวัน ใช้เวลาเดินทางเดินทางนาน 2 ชม. 50 นาที เส้นทาง…